Tag

Radyasyon Nedir?

Radyasyon Nedir?

Genel Eki 12, 2022 Yorum Yok

Radyasyon doğal ve yapay biçimlerde etki etmektedir. Radyasyon olgusu temelde iki gruba ayrılmaktadır. Bu karşılaştırmanın dışında, iyonlaştırıcı radyasyon ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon şeklinde iki ayrı şekilde ele almak da mümkündür. Peki radyasyon tam anlamıyla nedir? Radyasyon, ortamda taşınan enerji olarak düşünülebilir. Söz konusu enerji, foton isimli elektromanyetik dalgalar ile parçacıklardan meydana gelmektedir. Enerjinin iyonlaşma sürecine dahil olması radyasyonu kaçınılmaz kılmaktadır….