Tag

Menisküs Nedir?

Menisküs Nedir?

Menisküs, diz eklemini desteklemek ile görevli birer kıkırdak yastıkçıklardır. Yani diz bölgesinde bulunan kıkırdakları korumakla görevli bir yapıdır. Menisküs, eklem yerlerinde bulunan ve diz bölgesindeki hareket kabiliyetini kolaylaştırmaya yarayan bir yapıdır. Menisküs, dış ve iç olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar; medial (iç yan) ve lateral (dış yan) olmak üzere iki tanedir. Menisküs yapısı itibariyle C harfine benzer. Aynı zamanda…