Tag

Tip 2 Diyabet Belirtileri ve Erken Teşhis

Tip 2 Diyabet Belirtileri ve Erken Teşhis

Şu anda tip 2 diyabet için tek bir tedavi yoktur, ancak kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olabilecek birkaç tedavi vardır. İnsülin benzeri bir büyüme faktörü olan metformin, birinci basamak tedavidir. İkinci basamak tedaviler, oral sülfonilüreleri, GLP-1 reseptör agonistlerini ve dipeptidil peptidaz-4 (DPP4) inhibitörlerini içerir. Son çalışmalar, GLP-1 reseptör agonisti liraglutid ve SGLT2 inhibitörü empagliflozinin kan şekeri düzeylerini düşürmede ve önemli kardiyovasküler olay…